Prof. Dr. Mohsen Rezagholi
Fakultät Informatik
Dekan
Telefon: 07723 920-2325
Fax: 07723 920-2632
Campus Furtwangen, Raum B 2.03
Mehr erfahren
Prof. Dr. Bernhard Hollunder
Fakultät Informatik
Prodekan
Telefon: 07723 920-2407
Fax: 07723 920-1109
Campus Furtwangen, Raum C 2.06
Mehr erfahren
Prof. Dr. Peter Fleischer
Fakultät Informatik
Studiendekan Allgemeine Informatik (Bachelor) Studiendekan Computer Networking (Bachelor)
Telefon: 07723 920-2409
Fax: 07723 920-2610
Campus Furtwangen, Raum B 2.06
Mehr erfahren
Prof. Dr. Steffen Thiel
Fakultät Informatik
Prodekan Studiendekan IT-Produktmanagement (Bachelor) Studiendekan Software Produktmanagement (Bachelor)
Telefon: 07723 920-2411
Fax: 07723 920-2632
Campus Furtwangen, Raum B 4.03
Mehr erfahren
Prof. Dr. Lothar Piepmeyer
Fakultät Informatik
Studiendekan Informatik (Master) IMZ-Beauftragter Leitung Rechnermuseum
Telefon: 07723 920-2239
Fax: 07723 920-1109
Campus Furtwangen, Raum A 2.06
Mehr erfahren
Prof. Dr. Elmar Cochlovius
Fakultät Informatik
Studiendekan Mobile Systeme (Master)
Telefon: 07723 920-2326
Fax: 07723 920-1109
Campus Furtwangen, Raum B 4.04
Mehr erfahren