We will keep you updated on the current situation related to the cyber attack. Further information.

Dr. Zhanqi Zhao

[Translate to English:] Zhao

Akademischer Mitarbeiter
Projekt MLS Move

Publications

Zhao, Zhanqi

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

2023

Yingying Yang, Huaiwu He, Yun Long, Yi Chi, Siyi Yuan, Zhoutian Shen, Inez Frerichs, Zhanqi Zhao Bedside electrical impedance tomography in early diagnosis of pneumothorax in mechanically ventilated ICU patients — a single-center retrospective cohort study
Xiaoliao Tang, Hong Ren, Juan Qian, Ying Wang, Long Xiang, Zhanqi Zhao Bronchoalveolar lavage improved ventilation/perfusion matching in pediatric severe mycoplasma pneumoniae pneumonia with lung consolidation
Fernando Seoane, Lin Yang, Meng Dai, Zhanqi Zhao Editorial: Multidimensional physiology: novel techniques and discoveries with bioimpedance measurements
Sang Ling, Zhanqi Zhao End-expiratory lung impedance measured with electrical impedance tomography at different days are not comparable
Chi-Tai Lee, Tzu-Han Hsieh, Chan-Ching Chu, Yung-Ray Hsu, Jia-Horng Wang, Jia-Kang Wang, Zhanqi Zhao, Hou-Tai Chang Hyperbaric oxygen therapy as rescue therapy for pediatric frosted branch angiitis with Purtscher-like retinopathy: A case report
H. He, N. Wang, M. Zhang, J. Jiang, N. Cui, Inez Frerichs, Y. Long, Zhanqi Zhao New application of saline contrast-enhanced electrical impedance tomography method for right ventriculography besides lung perfusion: detection of right-to-left intracardiac shunt
Tzu-Yun Tsai, Hou-Tai Chang, Shao-Wei Weng, Chan-Ching Chu, Yi-Chun Wang, Zhanqi Zhao, Elsa Lin-Chin Mai Ocular surface reconstruction of Steven Johnson syndrome / toxic epidermal necrolysis affected eye - A case report
Zhanqi Zhao, Inez Frerichs Prone Positioning in COVID-19 ARDS: Comment
Long Xiang, Hong Ren, Ying Wang, Zhulin Wang, Inez Frerichs, Zhanqi Zhao Prone positioning improved ventilation/perfusion matching in severe pediatric ARDS
Lin Yang, Ke Zhao, Zhijun Gao, Feng Fu, Hang Wang, Chunchen Wang, Jing Dai, Yang Liu, Yilong Qin, Meng Dai, Xinsheng Cao, Zhanqi Zhao The Influence of Breathing Exercises on Regional Ventilation in Healthy and Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Yuxian Wang, Ming Zhong, Zhanqi Zhao The Proper Assessment of Pendelluft and Absolute End-Expiratory Lung Volume
Lin Yang, Zhijun Gao, Xinsheng Cao, Feng Fu, Knut Möller, Inez Frerichs, Meng Dai, Zhanqi Zhao The influence of gravity on electrical impedance tomography measurements during upper body position change
Zhe Li, Yuan Gao, Zhanqi Zhao Volume-OXygenation Index to Predict HFNC Failure: How to Capture the Tidal Volume Matters

2022

Lingling Gao, Yun Zhu, Congxia Pan, Yuehao Yin, Zhanqi Zhao, Li Yang, Jun Zhang A randomised trial evaluating mask ventilation using electrical impedance tomography during anesthetic induction: one-handed technique versus two-handed technique
Chenxi Zhang, Jia Deng, Yi Li, Guangyu Niu, Mingna Li, Bin Zhang, Jianjun Wang, Yanling Liu, Boyan Fang, Jianing Xi, Hongying Jiang, Zhanqi Zhao Abnormal Pulmonary Function in Early Parkinson’s Disease: A Preliminary Prospective Observational Study
Hang Wang, Jing Dai, Chunchen Wang, Zhijun Gao, Yang Liu, Meng Dai, Zhanqi Zhao, Lin Yang, Guodong Tan Assessment of Low Back Pain in Helicopter Pilots Using Electrical Bio-Impedance Technique: A Feasibility Study
Kuan-Hsun Lin, Pei-Yi Chu, Zhanqi Zhao, Hung Chang, Po-Jen Yun, Tsai-Wang Huang Assessment of the Operative Feasibility and Ventilation Distribution during Nonintubation Thoracoscopic Surgery Using Electrical Impedance Tomography
Inez Frerichs, Zhanqi Zhao, Meng Dai, Fabian Braun, Martin Proenca, Michael Rapin, Josias Wacker, Mathieu Lemay, Kostas Haris, Georgios Petmezas, Aris Cheimariotis, Irini Lekka, Nicos Maglaveras, Claas Strodthoff, Barbara Vogt, Livia Lasarow, Norbert Weiler, Diogo Pessoa, Bruno Machado Rocha, Paulo de Carvalho, Rui Pedro Paiva, Andy Adler Chapter 6 - Respiratory image analysis
Hong Ren, Li Xie, Zhulin Wang, Xiaoliao Tang, Botao Ning, Teng Teng, Juan Qian, Ying Wang, Lijun Fu, Zhanqi Zhao, Long Xiang Comparison of Global and Regional Compliance-Guided Positive End-Expiratory Pressure Titration on Regional Lung Ventilation in Moderate-to-Severe Pediatric Acute Respiratory Distress Syndrome
Wei Zhang, Feifei Liu, Zhanqi Zhao, Chunqing Shao, Xin Xu, Jiajia Ma, Ruquan Han Driving pressure-guided ventilation improves homogeneity in lung gas distribution for gynecological laparoscopy: a randomized controlled trial
Huaiwu He, Yun Long, Knut Möller, Zhanqi Zhao Editorial: Bedside visual image technologies for respiratory and circulatory management in intensive care settings
Zhanqi Zhao, Ling Sang, Tong In Oh Editorial: CardioPulmonary Physiology: Novel Approaches to Pulmonary Function and Critical Care
Liangyu Mi, Yi Chi, Siyi Yuan, Huaiwu He, Yun Long, Inez Frerichs, Zhanqi Zhao Effect of Prone Positioning With Individualized Positive End-Expiratory Pressure in Acute Respiratory Distress Syndrome Using Electrical Impedance Tomography
Zhe Li, Shaojie Qin, Chen Chen, Shuya Mei, Yulong Yao, Zhanqi Zhao, Wen Li, Yuxiao Deng, Yuan Gao Emerging Trends and Hot Spots of Electrical Impedance Tomography Applications in Clinical Lung Monitoring
Ruoxuan Wen, Xingshou Hu, Tengchen Wei, Kaifei Wang, Zhimei Duan, Zhanqi Zhao, Lixin Xie, Fei Xie High-flow nasal cannula: Evaluation of the perceptions of various performance aspects among Chinese clinical staff and establishment of a multidimensional clinical evaluation system
Zhanqi Zhao, Tsai-Fen Chen, Hui-Chen Teng, Yi-Chun Wang, Mei-Yun Chang, Hou-Tai Chang, Inez Frerichs, Feng Fu, Knut Möller Is there a need for individualized adjustment of electrode belt position during EIT-guided titration of positive end-expiratory pressure?
Zhe Li, Chen Chen, Zhangjun Tan, Yulong Yao, Shunpeng Xing, Yan Li, Yuan Gao, Zhanqi Zhao, Yuxiao Deng, Mingli Zhu Prediction of high-flow nasal cannula outcomes at the early phase using the modified respiratory rate oxygenation index
Yi Chi, Zhanqi Zhao, Inez Frerichs, Yun Long, Huaiwu He Prevalence and prognosis of respiratory pendelluft phenomenon in mechanically ventilated ICU patients with acute respiratory failure: a retrospective cohort study
Ling Liu, Jianfeng Xie, Changsong Wang, Zhanqi Zhao, Yang Chong, Xueyan Yuan, Haibo Qiu, Mingyan Zhao, Yi Yang, Arthur S. Slutsky Prone position improves lung ventilation–perfusion matching in non-intubated COVID-19 patients: a prospective physiologic study
Haiman Ma, Meng Dai, Shuo Wu, Zhanqi Zhao, Yan Zhang, Feng Zhao, Lin Yang, Xinyu Ti, Shuayao Qu Pulmonary rehabilitation ameliorates regional lung function in chronic obstructive pulmonary disease: a prospective single-arm clinical trial
Chenxi Zhang, Yu Wang, Longlong Liu, Qing Li, Yi Li, Na Li, Jianing Xi, Hongying Jiang, Feng Fu, Inez Frerichs, Knut Möller, Zhanqi Zhao Regional ventilation distribution in patients with scoliosis assessed by electrical impedance tomography: Is individual thorax shape required?
Huaiwu He, Jing Jiang, Mengru Xu, Siyi Yuan, Yun Long, Yi Chi, Inez Frerichs, Zhanqi Zhao Saline bolus-based electrical impedance tomography method for rapid bedside assessment of regional lung perfusion during ECMO therapy
Po-Lan Su, Zhanqi Zhao, Yen-Fen Ko, Chang-Wen Chen, Kuo-Sheng Cheng Spontaneous Breathing and Pendelluft in Patients with Acute Lung Injury: A Narrative Review
Lin Yang, Feng Fu, Inez Frerichs, Knut Möller, Meng Dai, Zhanqi Zhao The calculation of electrical impedance tomography based silent spaces requires individual thorax and lung contours
Zhimin Lin, Weixiang Huang, Zhijun Gao, Lin Yang, Yimin Li, Yu Lu, Meng Dai, Feng Fu, Ling Sang, Zhanqi Zhao The influence of reference electrode in electrical impedance tomography
Na Wang, Huaiwu He, Yun Long, Dawei Liu, Qianling Wang, Jing Jiang, Yuechuan Xue, Siyi Yuan, Yi Chi, Zhanqi Zhao Two regional ventilation–perfusion patterns of lung consolidation assessed by electrical impedance tomography and ultrasound

2021

Lin Yang, Meng Dai, Hang Wang, Xinsheng Cao, Shiqin Li, Feng Fu, Junying Xia, Zhanqi Zhao A Wireless, Low-Power, and Miniaturized EIT System for Remote and Long-Term Monitoring of Lung Ventilation in the Isolation Ward of ICU
Lin Yang, Meng Dai, Feng Fu, Zhanqi Zhao Assessment of the Anti-Gravity Straining Manoeuvre using electrical impedance tomography
Zhanqi Zhao, Bin Yang, Lin Yang EIT Image Interpretation
Huaiwu He, Yi Chi, Yingying Yang, Siyi Yuan, Yun Long, Pengyu Zhao, Inez Frerichs, Feng Fu, Knut Möller, Zhanqi Zhao Early individualized positive end-expiratory pressure guided by electrical impedance tomography in acute respiratory distress syndrome: a randomized controlled clinical trial
Siyi Yuan, Yi Chi, Yun Long, Huaiwu He, Zhanqi Zhao Effect of Position Change From the Bed to a Wheelchair on the Regional Ventilation Distribution Assessed by Electrical Impedance Tomography in Patients With Respiratory Failure
Qing Pan, Mengzhe Jia, Huiqing Ge, Zhanqi Zhao Electrical impedance tomography captures heterogeneous lung ventilation that may be associated with ineffective inspiratory efforts
Zhe Li, Zhiyun Zhang, Qian Xia, Danling Xu, Shaojie Qin, Meng Dai, Feng Fu, Yuan Gao, Zhanqi Zhao First Attempt at Using Electrical Impedance Tomography to Predict High Flow Nasal Cannula Therapy Outcomes at an Early Phase
Symon Stowe, Zhanqi Zhao, Emily Huxter, Huaiwu He, Yun Long, Andy Adler Generating forward models from CT images for ventilation monitoring in ARDS patients
Zhanqi Zhao, Ling Sang, Yimin Li, Inez Frerichs, Knut Möller, Feng Fu Identification of lung overdistension caused by tidal volume and positive end-expiratory pressure increases based on electrical impedance tomography
Huaiwu He, Yun Long, Inez Frerichs, Zhanqi Zhao Is the Recruited Lung Volume Underestimated in Presence of Overdistension?
Ling Sang, Xia Zheng, Zhanqi Zhao, Min Zhong, Li Jiang, Yongbo Huang, Xiaoqing Liu, Yimin Li, Dingyu Zhang Lung Recruitment, Individualized PEEP, and Prone Position Ventilation for COVID-19-Associated Severe ARDS: A Single Center Observational Study
Lin Yang, Meng Dai, Knut Möller, Inez Frerichs, Andy Adler, Feng Fu, Zhanqi Zhao Lung regions identified with CT improve the value of global inhomogeneity index measured with electrical impedance tomography
Zhanqi Zhao, Tsai-Ming Yuan, Ya-Hui Chuang, Yu-Wen Wang, Hou-Tai Chang, Mauo-Ying Bien, Jih-Hsin Huang, Nian-Jhen Lin, Inez Frerichs, Knut Möller, Feng Fu, You-Lan Yang Lung ventilation distribution in patients after traditional full sternotomy and minimally invasive thoracotomy: an observational study
Hui-Ju Hsu, Hou-Tai Chang, Zhanqi Zhao, Ping-Huai Wang, Jia-Hao Zhang, Yun-Sung Chen, Inez Frerichs, Knut Möller, Feng Fu, Han-Shui Hsu, Shin-Ping Chuang, Hai-Yen Hsia, David Hung-Tsang Yen Positive end-expiratory pressure titration with electrical impedance tomography and pressure-volume curve: a randomized trial in moderate to severe ARDS
Siyi Yuan, Huaiwu He, Yun Long, Yi Chi, Inez Frerichs, Zhanqi Zhao Rapid dynamic bedside assessment of pulmonary perfusion defect by electrical impedance tomography in a patient with acute massive pulmonary embolism
Lin Yang, Meng Dai, Shiqin Li, Hang Wang, Xinsheng Cao, Zhanqi Zhao Real-time assessment of global and regional lung ventilation in the anti-gravity straining maneuver using electrical impedance tomography
Lin Yang, Meng Dai, Qinglin Cao, Shuai Ding, Zhanqi Zhao, Xinsheng Cao, Zhihong Wen, Hang Wang, Manjiang Xie, Feng Fu Real-time monitoring hypoxia at high altitudes using electrical bioimpedance technique: an animal experiment
L. Lasarow, Barbara Vogt, Zhanqi Zhao, L. Balke, Norbert Weiler, Inez Frerichs Regional lung function measures determined by electrical impedance tomography during repetitive ventilation manoeuvres in patients with COPD
Lin Yang, Meng Dai, Xinsheng Cao, Knut Möller, Mantas Dargvainis, Inez Frerichs, Tobias Becher, Feng Fu, Zhanqi Zhao Regional ventilation distribution in healthy lungs: can reference values be established for electrical impedance tomography parameters?
Xingshou Hu, Fei Xie, Kaifei Wang, Hongjun Gu, Guoxin Mo, Ruoxuan Wen, Ying Zhao, Qingyun Yang, Knut Möller, Zhanqi Zhao, Lixin Xie Scoring System to Evaluate the Performance of ICU Ventilators in the Pandemic of COVID-19: A Lung Model Study
Inez Frerichs, Livia Lasarow, Claas Strodthoff, Barbara Vogt, Zhanqi Zhao, Norbert Weiler Spatial Ventilation Inhomogeneity Determined by Electrical Impedance Tomography in Patients With Chronic Obstructive Lung Disease
Zhanqi Zhao, Jin-Shou Zhang, Ying-Tzu Chen, Hou-Tai Chang, Yeong-Long Hsu, Inez Frerichs, Andy Adler The use of electrical impedance tomography for individualized ventilation strategy in COVID-19: a case report
Huaiwu He, Chi Yi, Yun Long, Siyi Yuan, Rui Zhang, Ying Ying Yang, Zhanqi Zhao Three broad classifications of acute respiratory failure etiologies based on regional ventilation and perfusion by EIT
Huaiwu He, Yi Chi, Yun Long, Siyi Yuan, Rui Zhang, Yingying Yang, Inez Frerichs, Knut Möller, Feng Fu, Zhanqi Zhao Three broad classifications of acute respiratory failure etiologies based on regional ventilation and perfusion by electrical impedance tomography: a hypothesis‑generating study
Yi Chi, Qing Zhang, Siyi Yuan, Zhanqi Zhao, Yun Long, Huaiwu He Twenty-four-hour mechanical power variation rate is associated with mortality among critically ill patients with acute respiratory failure: a retrospective cohort study
Hong-Ying Jiang, Qing Li, Xin Yu, Chen-Xi Zhang, Yi Li, Guang-Yu Niu, Zhao-Hui Tong, Jia-Ning Xi, Zhanqi Zhao Ventilation improvement after pneumonia treatment evaluated with electrical impedance tomography: an observational study

2020

Huaiwu He, Yi Chi, Yun Long, Siyi Yuan, Rui Zhang, Inez Frerichs, Knut Möller, Feng Fu, Zhanqi Zhao Bedside Evaluation of Pulmonary Embolism by Saline Contrast Electrical Impedance Tomography Method: A Prospective Observational Study
Zhanqi Zhao, Wan-Hsuan Kung, Hou-Tai Chang, Yeong-Long Hsu, Inez Frerichs COVID-19 pneumonia: phenotype assessment requires bedside tools
Hui Zhao, Baojun Yang, Limin Feng, Haixia Li, Hongyu Shang, Zhanqi Zhao, Yinmei Dai Comparison of Combined Bipolar Radiofrequency Impedance-Controlled Endometrial Ablation with Levonorgestrel Intrauterine System versus Bipolar Radiofrequency Endometrial Ablation Alone in Women with Abnormal Uterine Bleeding
Huaiwu He, Yun Long, Inez Frerichs, Zhanqi Zhao Detection of Acute Pulmonary Embolism by Electrical Impedance Tomography and Saline Bolus Injection
Rui Zhang, Huaiwu He, Long Yun, Xiang Zhou, Xu Wang, Yi Chi, Siyi Yuan, Zhanqi Zhao Effect of postextubation high-flow nasal cannula therapy on lung recruitment and overdistension in high-risk patient
Wenhuizi Sun, Dhruba Paudel, Sirui Song, Kewei Chen, Zhanqi Zhao, Lei Chu, Yiqin Ouyang Effects of Tra2-beta1 on proliferation, apoptosis, and metastasis of hypoxic endometrial carcinoma cell and its correlation with clinicopathological features
Huaiwu He, Yi Chi, Yun Long, Siyi Yuan, Inez Frerichs, Knut Möller, Feng Fu, Zhanqi Zhao Influence of overdistension/recruitment induced by high positive end-expiratory pressure on ventilation–perfusion matching assessed by electrical impedance tomography with saline bolus
Yingyun Fu, Rongrong Zou, Shouhong Wang, Junmin Wen, Lei Rong, Ming Tang, Baojun Yu, Fulan Cen, Zhanqi Zhao, Inez Frerichs, Andy Adler, Yingxia Liu, Lei Liu Monitoring bronchoalveolar lavage with electrical impedance tomography: first experience in a patient with COVID-19
Songqiao Liu, Zhanqi Zhao, Li Tan, Lihui Wang, Knut Möller, Inez Frerichs, Tao Yu, Yingzi Huang, Chun Pan, Yi Yang, Haibo Qiu Optimal mean airway pressure during high-frequency oscillatory ventilation in an experimental model of acute respiratory distress syndrome: EIT-based method
Zhiyong Yuan, Xiaoning Han, Lisha Wang, Ping Xue, Yunbo Sun, Inez Frerichs, Knut Möller, Jinyan Xing, Zhanqi Zhao Oxygen Therapy Delivery and Body Position Effects Measured With Electrical Impedance Tomography
Bin Zhang, Hongying Jiang, Chenxi Zhang, Yi Li, Zhanqi Zhao Pulmonary Rehabilitation throughout the Weaning from Mechanical Ventilation for Complete Cervical Spinal Cord Injury: A Case Report
Ling Sang, Zhanqi Zhao, Po-Jen Yun, Inez Frerichs, Knut Möller, Feng Fu, Xiaoqing Liu, Nanshan Zhong, Yimin Li Qualitative and quantitative assessment of pendelluft: a simple method based on electrical impedance tomography
Zhanqi Zhao, Mei-Yun Chang, Inez Frerichs, Jia-Hao Zhang, Hao-Tai Chang, Chien-Hung Gow, Knut Möller Regional air trapping in acute exacerbation of obstructive lung diseases measured with electrical impedance tomography: a feasibility study
Inez Frerichs, Zhanqi Zhao, Tobias Becher Simple Electrical Impedance Tomography Measures for the Assessment of Ventilation Distribution
Na Zhang, Hongying Jiang, Chenxi Zhang, Qing Li, Yi Li, Bin Zhang, Jia Deng, Guangyu Niu, Bo Yang, Inez Frerichs, Knut Möller, Feng Fu, Zhanqi Zhao The influence of an electrical impedance tomography belt on lung function determined by spirometry in sitting position
Zhanqi Zhao, Feng Fu, Inez Frerichs Thoracic electrical impedance tomography in Chinese hospitals: a review of clinical research and daily applications
Bernhard Laufer, Sabine Krüger-Ziolek, Alberto Battistel, Rongqing Chen, Zhanqi Zhao, Knut Möller Tief durchatmen
Huaiwu He, Siyi Yuan, Chi Yi, Yun Long, Rui Zhang, Zhanqi Zhao Titration of extra-PEEP against intrinsic-PEEP in severe asthma by electrical impedance tomography A case report and literature review

2019

Thiago de Castro Martins, Andre K. Sato, Fernando S. de Moura, Erick D. L. Bueno de Camargo, Olavo L. Silva, Talles B. Santos, Zhanqi Zhao, Knut Möller, Marcelo B. Amato, Jennifer L. Müller, Raul G. Lima, Marcos S. Tsuzuki A review of electrical impedance tomography in lung applications: Theory and algorithms for absolute images
Bin Yang, Bing Li, Canhua Xu, Shijie Hu, Meng Dai, Junying Xia, Peng Luo, Xuetao Shi, Zhanqi Zhao, Xiuzhen Dong, Zhou Fei, Feng Fu Comparison of electrical impedance tomography and intracranial pressure during dehydration treatment of cerebral edema
Zhanqi Zhao, Hongli He, Jingying Lou, Andy Adler, Xiaoqin Zhang, Rongan Liu, Yunping Lan, Sen Lu, Xiaoxiu Lou, Yu Lei, Inez Frerichs, Xiaobo Huang, Knut Möller Detection of pulmonary oedema by electrical impedance tomography: validation of previously proposed approaches in a clinical setting
Inez Frerichs, Zhanqi Zhao Electrical impedance tomography for chest imaging in acute respiratory failure
Zhanqi Zhao, Inez Frerichs, Mei-Yun Chang, Knut Möller Inspiratory muscle training can be monitored by electrical impedance tomography
Hui-Ju Hsu, David Hung-Tsang Yen, Hou-Tai Chang, Zhanqi Zhao Optimal positive end-expiratory pressure determination by electrical impedance tomography and P/V loop in acute respiratory distress syndrome patients
Kun Liu, Chengya Huang, Meiying Xu, Jingxiang Wu, Inez Frerichs, Knut Möller, Zhanqi Zhao PEEP guided by electrical impedance tomography during one-lung ventilation in elderly patients undergoing thoracoscopic surgery
Kun Liu, Chengya Huang, Meiying Xu, Jingxiang Wu, Zhanqi Zhao PEEP setting with EIT during one-lung ventilation in elderly patients undergoing thoracoscopic surgery
Zhanqi Zhao, Mei-Ying Chang, Mei-Yun Chang, Chien-Hung Gow, Jia-Hao Zhang, Yeong-Long Hsu, Inez Frerichs, Hou-Tai Chang, Knut Möller Positive end-expiratory pressure titration with electrical impedance tomography and pressure–volume curve in severe acute respiratory distress syndrome
Barbara Vogt, Kathinka Deuß, Victoria Hennig, Zhanqi Zhao, Ingmar Lautenschläger, Norbert Weiler, Inez Frerichs Regional lung function in nonsmokers and asymptomatic current and former smokers
Jianing Xi, Hongying Jiang, Na Zhang, Jianjun Wang, Bin Zhang, Hongli Cao, Bo Yang, Inez Frerichs, Knut Möller, Zhanqi Zhao Respiratory muscle endurance training with normocapnic hyperpnoea for patients with chronic spinal cord injury: A pilot short-term randomized controlled trial
Zhanqi Zhao, Inez Frerichs, Huaiwu He, Yun Long, Knut Möller, Ary S. Neto, Marcus J. Schultz The calculation of mechanical power is not suitable for intra-patient monitoring under pressure-controlled ventilation
Zhanqi Zhao, Li-Chung Lee, Mei-Yun Chang, Inez Frerichs, Hou-Tai Chang, Chien-Hung Gow, Yeong-Long Hsu, Knut Möller The incidence and interpretation of large differences in EIT-based measures for PEEP titration in ARDS patients

2018

Zhanqi Zhao, Po-Jen Yun, Yen-Liang Kuo, Feng Fu, Meng Dai, Inez Frerichs, Knut Möller Comparison of different functional EIT approaches to quantify tidal ventilation distribution
Jiali Song, Rongqing Chen, Lin Yang, Ge Zhang, Weichen Li, Zhanqi Zhao, Canhua Xu, Xiuzhen Dong, Feng Fu Electrical Impedance Changes at Different Phases of Cerebral Edema in Rats with Ischemic Brain Injury
Zhanqi Zhao, Wei Wang, Zuojing Zhang, Meiying Xu, Inez Frerichs, Jingxiang Wu, Knut Möller Influence of tidal volume and positive end-expiratory pressure on ventilation distribution and oxygenation during one-lung ventilation
Wei Wang, Mei-Ying Xu, Jing-Xiang Wu, Zhanqi Zhao Influence of tidal volume on ventilation distribution and oxygenation during one-lung ventilation
Zhanqi Zhao, Chan-Ching Chu, Mei-Yun Chang, Hao-Tai Chang, Yeong-Long Hsu Management of adult-onset methylmalonic acidemia with hypotonia and acute respiratory failure: A case report
Xiaobo Huang, Hongli He, Jingying Lou, Zhanqi Zhao, Andy Adler Measures of lung fluid via posture-change fEIT
Chien-Hung Gow, Mei-Yun Chang, Zhanqi Zhao, Knut Möller Patient-Ventilator Asynchrony Identified with Electrical Impedance Tomography
My. Chang, Ch. Gow, Sabine Krüger-Ziolek, Bo Gong, Zhanqi Zhao, Knut Möller Patient-ventilator asynchrony
Barbara Vogt, Sarah Löhr, Zhanqi Zhao, Christian Falkenberg, Tobias Ankermann, Norbert Weiler, Inez Frerichs Regional lung function testing in children using electrical impedance tomography

2017

Inez Frerichs, Marcelo B. Amato, Anton H. van Kaam, David G. Tingay, Zhanqi Zhao, Bartlomiej Grychtol, Marc Bodenstein, Hervé Gagnon, Stephan H. Böhm, Eckhard Teschner, Ola Stenqvist, Tommaso Mauri, Vinicius Torsani, Luigi Camporota, Andreas Schibler, Gerhard K. Wolf, Diederik Gommers, Steffen Leonhardt, Andy Adler Chest electrical impedance tomography examination, data analysis, terminology, clinical use and recommendations: consensus statement of the TRanslational EIT developmeNt stuDy group.
Yeong-Long Hsu, Mei-Yun Chang, Hou-Tai Chang, Knut Möller, Zhanqi Zhao EIT guided PEEP titration in ARDS: preliminary results of a prospective study
Songqiao Liu, Haibo Qiu, Knut Möller, Zhanqi Zhao Effect of variable pressure support ventilation on ventilation distribution: preliminary results of a prospective study
Qin Sun, Ling Liu, Chun Pan, Zhanqi Zhao, Jingyuan Xu, Airan Liu, Haibo Qiu Effects of neurally adjusted ventilatory assist on air distribution and dead space in patients with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease
Barbara Vogt, Kathinka Ehlers, Victoria Hennig, Zhanqi Zhao, Norbert Weiler, Inez Frerichs Heterogenität der regionalen forcierten Exspiration bei lungengesunden Erwachsenen ermittelt mit regionaler Impedanztomografie
Yeong-Long Hsu, Ai-Jia Tien, Mei-Yun Chang, Hao-Tai Chang, Knut Möller, Inez Frerichs, Zhanqi Zhao Regional ventilation redistribution measured by electrical impedance tomography during spontaneous breathing trial with automatic tube compensation
Zhanqi Zhao, S.-Y. Peng, Mei-Yun Chang, Yeong-Long Hsu, Inez Frerichs, Hou-Tai Chang, Knut Möller Spontaneous breathing trials after prolonged mechanical ventilation monitored by electrical impedance tomography: an observational study

2016

Zhanqi Zhao, Knut Möller A method to calculate overdistension and tidal recruitment
Long Yun, Huai-wu He, Knut Möller, Inez Frerichs, Dawei Liu, Zhanqi Zhao Assessment of Lung Recruitment by Electrical Impedance Tomography and Oxygenation in ARDS Patients
Zhanqi Zhao, Mei-Yun Chang, Knut Möller Can we predict weaning outcome with EIT?
Zhanqi Zhao, Knut Möller Chest Electrical Impedance Tomography and Its Clinical Applications
Sabine Krüger-Ziolek, Benjamin Schullcke, Zhanqi Zhao, Bo Gong, Knut Möller Determination of regional lung function in cystic fibrosis using electrical impedance tomography
Sabine Krüger-Ziolek, Zhanqi Zhao, Benjamin Schullcke, Bo Gong, Knut Möller Determining heart region in EIT images by linear regression
Barbara Vogt, Kathinka Ehlers, Victoria Hennig, Zhanqi Zhao, Norbert Weiler, Inez Frerichs Heterogeneity of regional ventilation in lung-healthy adults
Songqiao Liu, Li Tan, Knut Möller, Inez Frerichs, Tao Yu, Ling Liu, Yingzi Huang, Fengmei Guo, Jingyuan Xu, Yi Yang, Haibo Qiu, Zhanqi Zhao Identification of regional overdistension, recruitment and cyclic alveolar collapse with electrical impedance tomography in an experimental ARDS model
Sabine Krüger-Ziolek, Zhanqi Zhao, Benjamin Schullcke, Bo Gong, Knut Möller Impact of Heart Rate on Ventilation and Pulmonary Perfusion Associated Impedance Changes
Sabine Krüger-Ziolek, Benjamin Schullcke, Zhanqi Zhao, Bo Gong, Susanne Nährig, Ullrich Müller-Lisse, Knut Möller Multi-layer ventilation inhomogeneity in cystic fibrosis
Rihui Li, Jinwu Gao, Yaning Li, Junpeng Wu, Zhanqi Zhao, Yang Liu Preliminary study of assessing bladder urinary volume using electrical impedance tomography
Inez Frerichs, Zhanqi Zhao, Tobias Becher, Peter Zabel, Norbert Weiler, Barbara Vogt Regional lung function determined by electrical impedance tomography during bronchodilator reversibility testing in patients with asthma
Barbara Vogt, Zhanqi Zhao, Peter Zabel, Norbert Weiler, Inez Frerichs Regional lung response to bronchodilator reversibility testing determined by electrical impedance tomography in chronic obstructive pulmonary disease

2015

Bo Gong, Sabine Krüger-Ziolek, Knut Möller, Benjamin Schullcke, Zhanqi Zhao Electrical impedance tomography: functional lung imaging on its way to clinical practice?
Sabine Krüger-Ziolek, Zhanqi Zhao, Benjamin Schullcke, Bo Gong, Knut Möller Investigation of ventilation and perfusion related impedance changes of the lung as a function of heart rate
Sabine Krüger-Ziolek, Benjamin Schullcke, Jörn Kretschmer, Ullrich Müller-Lisse, Knut Möller, Zhanqi Zhao Positioning of electrode plane systematically influences EIT imaging
Yun Long, Da-Wei Liu, Huai-Wu He, Zhanqi Zhao Positive End-expiratory Pressure Titration after Alveolar Recruitment Directed by Electrical Impedance Tomography
Yun Long, Huai-Wu He, Knut Möller, Dawei Liu, Zhanqi Zhao Positive end-expiratory pressure titration in acute respiratory distress syndrome with EIT
Sabine Krüger-Ziolek, Zhanqi Zhao, Knut Möller Project-oriented learning in medical engineering education - Evaluation of a novel teaching approach
Barbara Vogt, Sarah Löhr, Zhanqi Zhao, Christian Falkenberg, Norbert Weiler, Inez Frerichs Regional lung function in healthy school children determined by electrical impedance tomography before and after exercise challenge
Songqiao Liu, Li Tan, Knut Möller, Haibo Qiu, Zhanqi Zhao Regional ventilation distribution during constant distending pressure titration in high-frequency oscillatory ventilation
Barbara Vogt, Sarah Löhr, Zhanqi Zhao, Christian Falkenberg, Norbert Weiler, Inez Frerichs Regionale Lungenfunktion bei gesunden Kindern vor und nach Belastung ermittelt mittels elektrischer Impedanztomographie
Benjamin Schullcke, Sabine Krüger-Ziolek, Zhanqi Zhao, Knut Möller Sensorkombination zur Optimierung der Beurteilung von Ventilationsverteilungen der Lunge

2014

Xueting Wang, Weiling Pan, Li Feng, Knut Möller, Zhanqi Zhao Automatic segmentation of atelectasis in thorax CT correlates to PaO2/FiO2 ratio in ARDS patients
Songqiao Liu, Zhanqi Zhao, Li Tan, Yingzi Huang, Ling Liu, Lihui Wang, Jianfeng Xie, Jingyuan Xu, Chun Pan, Yi Yang, Haibo Qiu, Knut Möller Continuously monitoring regional ventilation distribution in lavage ARDS pigs under high frequency oscillatory ventilation
Barbara Vogt, Zhanqi Zhao, Christian Falkenberg, Tobias Ankermann, Norbert Weiler, Inez Frerichs Elektrische Impedanztomographie basierte Lungenfunktion differenziert zwischen gesunden Kindern und Kindern mit zystischer Fibrose mit und ohne Pseudomonas aeruginosa Kolonisation
Zhanqi Zhao, Andy Adler, Knut Möller, Bartlomiej Grychtol GREIT is sensitive to training targets near boundary
Barbara Vogt, Sarah Löhr, Zhanqi Zhao, Christian Falkenberg, Norbert Weiler, Inez Frerichs Global and regional lung function in a population of healthy children before and after exercise challenge
Sabine Krüger-Ziolek, Zhanqi Zhao, Knut Möller Impact of electrode positioning on EIT data interpretation
Zhanqi Zhao, Inez Frerichs, Sven Pulletz, Ullrich Müller-Lisse, Knut Möller Individual thorax geometry reduces position and size differences in reconstructed images of electrical impedance tomography
Jing Yu, M. Rayasam, P. Wehrle, J. Scherer, Zhanqi Zhao, Knut Möller Indoor navigation system for visually impaired using the Kinect depth camera and vibrotactile technology
Zhanqi Zhao, Sabine Krüger-Ziolek, Benjamin Schullcke, Knut Möller Lung tissue measured in EIT may change depending on the positioning of electrode plane
Zhanqi Zhao, Sven Pulletz, Inez Frerichs, Ullrich Müller-Lisse, Knut Möller The EIT-based global inhomogeneity index is highly correlated with regional lung opening in patients with acute respiratory distress syndrome
Zhanqi Zhao, Inez Frerichs, Sven Pulletz, Ullrich Müller-Lisse, Knut Möller The influence of image reconstruction algorithms on linear thorax EIT image analysis of ventilation

2013

S. Heizmann, M. Baumgärtner, Sabine Krüger-Ziolek, Zhanqi Zhao, Knut Möller 3-D Lung Visualization Using Electrical Impedance Tomography Combined with Body Plethysmography
Zhanqi Zhao, Barbara Vogt, Christian Falkenberg, Norbert Weiler, Knut Möller, Inez Frerichs Customized electrical impedance tomography based analysis of regional lung function: a feasibility study
Zhanqi Zhao, Knut Möller, Ullrich Müller-Lisse, Barbara Vogt, Inez Frerichs Customized evaluation software for clinical trials: An example on pulmonary function test with electrical impedance tomography
Zhanqi Zhao, Barbara Vogt, Inez Frerichs, Ullrich Müller-Lisse, Knut Möller Developing Customized Evaluation Software for Clinical Trials: An Example with Obstructive Lung Diseases
Barbara Vogt, Zhanqi Zhao, Christian Falkenberg, Tobias Ankermann, Inken Kaak, Norbert Weiler, Inez Frerichs Differences in regional pulmonary function between children with cystic fibrosis and healthy children determined by electrical impedance tomography
Zhanqi Zhao, Inez Frerichs, Sven Pulletz, Ullrich Müller-Lisse, Knut Möller Does thorax EIT image analysis depend on the image reconstruction method?
Zhanqi Zhao, Sabine Krüger-Ziolek, Knut Möller Erfassen der regionalen Ventilation bei Patienten mit zystischer Fibrose mittels elektrischer Impedanz-Tomographie
Sabine Krüger-Ziolek, Zhanqi Zhao, Knut Möller Evaluation of a New Measurement System Combining Body Plethysmography and Electrical Impedance Tomography
Sabine Krüger-Ziolek, Zhanqi Zhao, Knut Möller Involving Industry in Medical Engineering Education
Zhanqi Zhao, James G. Chase, Knut Möller Noise in respiratory signals influences dynamic respiratory system compliance analysis: A simulation study
Sabine Krüger-Ziolek, Zhanqi Zhao, Knut Möller Project-oriented studying to support medical engineering education
Zhanqi Zhao, Ullrich Müller-Lisse, Inez Frerichs, Rainald Fischer, Knut Möller Regional airway obstruction in cystic fibrosis determined by electrical impedance tomography in comparison with high resolution CT
Zhanqi Zhao, Ullrich Müller-Lisse, Inez Frerichs, Rainald Fischer, Sabine Krüger-Ziolek, Knut Möller Regional airway obstruction in cystic fibrosis: how about using electrical impedance tomography?
Barbara Vogt, Tobias Ankermann, P. von Bismarck, Zhanqi Zhao, Gunnar Elke, Tobias Becher, Norbert Weiler, Inez Frerichs Regional pulmonary function determined by electrical impedance tomography in healthy children and in children with asthma
Zhanqi Zhao, Sabine Krüger-Ziolek, Knut Möller Sensor Fusion of Pulmonary Function Diagnosis Combining Body Plethysmography and Electrical Impedance Tomography
S. Heizmann, M. Baumgärtner, Sabine Krüger-Ziolek, Zhanqi Zhao, Knut Möller Transient 3-D Lung Imaging by Electrical Impedance Tomography
E. J. van Drunen, Yeong S. Chiew, Zhanqi Zhao, Bernard Lambermont, Nathalie Janssen, Christopher Pretty, Thomas Desaive, Knut Möller, James G. Chase Visualisation of Time-Variant Respiratory System Elastance in ARDS Models

2012

Jörn Kretschmer, Zhanqi Zhao, Erick Dorst, Thomas Haunsberger, Edmund Koch, Knut Möller A Hybrid Combination of Interacting Physiological Models
Jörn Kretschmer, Zhanqi Zhao, Thomas Haunsberger, Erick Drost, Edmund Koch, Knut Möller A Hybrid Model of Interacting Physiological Systems
Zhanqi Zhao, Josef Guttmann, Knut Möller Assessment of a volume-dependent dynamic respiratory system compliance in ALI/ARDS by pooling breathing cycles
Norbert Gut, Jörn Kretschmer, Gabor Vanyi, Zhanqi Zhao, H. Zhu, Knut Möller Design of a mechanical lung simulator - A concept study
Knut Möller, Jörn Kretschmer, Christoph Schranz, Zhanqi Zhao Modell-basiert optimierte Beatmungstherapie
Zhanqi Zhao, Rainald Fischer, Inez Frerichs, Ullrich Müller-Lisse, Knut Möller Regional ventilation in cystic fibrosis measured by electrical impedance tomography
Thu Nguyen, Zhanqi Zhao, Jörn Kretschmer, Knut Möller Simulation model for patient ventilator interaction with focus on changing disease states
Barbara Vogt, Sven Pulletz, Gunnar Elke, Zhanqi Zhao, Peter Zabel, Norbert Weiler, Inez Frerichs Spatial and temporal heterogeneity of regional lung ventilation determined by electrical impedance tomography during pulmonary function testing

2011

Zhanqi Zhao, Josef Guttmann, Knut Möller Adaptive SLICE method: an enhanced method to determine nonlinear dynamic respiratory system mechanics
Knut Möller, Sara Lozano, Johannes Arntz, Zhanqi Zhao, Jörn Kretschmer, Christoph Schranz, Linchao Ye Arbeiten im Forschungszentrum für Technische Medizin (ITeM)
Christoph Schranz, Christian Knöbel, Jörn Kretschmer, Zhanqi Zhao, Knut Möller Hierarchical Parameter Identification in Models of Respiratory Mechanics

2010

Zhanqi Zhao, Daniel Steinmann, Danijela Müller-Zivkovic, Jörg Martin, Inez Frerichs, Josef Guttmann, Knut Möller A lung area estimation method for analysis of ventilation inhomogeneity based on electrical impedance tomography
Hui Liu, Claudius A. Stahl, Knut Möller, Matthias Schneider, Steven Ganzert, Zhanqi Zhao, Xiaowen Tong, Josef Guttmann Alveolar stability under different combinations of positive end-expiratory pressure and tidal volume: alveolar microscopy in isolated injured rat lungs
Zhanqi Zhao, Daniel Steinmann, Inez Frerichs, Josef Guttmann, Knut Möller PEEP titration guided by ventilation homogeneity: a feasibility study using electrical impedance tomography
Zhanqi Zhao, Daniel Steinmann, Inez Frerichs, Josef Guttmann, Knut Möller Ventilation inhomogeneity is one criterion among many in multidimensional PEEP titration

2009

Zhanqi Zhao, Knut Möller, Daniel Steinmann, Inez Frerichs, Josef Guttmann Evaluation of an electrical impedance tomography-based global inhomogeneity index for pulmonary ventilation distribution